کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 123
رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رشد پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.30473/egdr.2021.59662.6247

امیرحسین غفاری نژاد؛ مجید مداح


اثرات مصرف سوخت‌های فسیلی، انتشار co2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.30473/egdr.2022.61155.6334

امیرعلی فرهنگ


ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده های تابلوئی پویا با روش GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.60733.6303

اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده


بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.30473/egdr.2022.61355.6350

فرشته مجیدزاده؛ نظر دهمرده


انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی: تحلیلی فضایی در میان استان‏ های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.30473/egdr.2022.60860.6310

مصعب عبدالهی آرانی؛ نسرین منصوری؛ سیاوش جانی؛ نوشین آقایی


بررسی واکنش شاخص رفاه کل به شوک متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30473/egdr.2022.61534.6364

مینا صابرماهانی؛ رضا زینل زاده؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی


روابط و نحوه اثرپذیری متقابل معنویت و رشد اقتصادی در ادبیات سرمایه‌داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.30473/egdr.2022.63932.6510

جواد ارباب؛ سید رضا حسینی


اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 47، تیر 1401

10.30473/egdr.2021.56261.6064

سید حسین فاطمی نسب؛ زهره حاجیها؛ قدرت اله امام وردی؛ علی باغانی


بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 104-89

10.30473/egdr.2020.51679.5685

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370)

دوره 12، شماره 45، دی 1400، صفحه 30-15

10.30473/egdr.2020.54174.5919

سید علی اسلامی نژاد؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ عبدالعلی منصف؛ کامران ندری


رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 40، مهر 1399، صفحه 76-55

10.30473/egdr.2019.48371.5370

حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد