با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
 
نام نام خانوادگی سمت / سازمان Publons & Mendeley Link & orcid
مرضیه اسفندیاری استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  
زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا  publons
علیرضا اقبالی استادیار پیام نور  
رضا اکبریان دانشیار دانشگاه شیراز publons
حبیب انصاری سامانی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد  
علیرضا آبرود استادیار  دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری  
حمید آسایش استادیار دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی  
عبدالمجید آهنگری دانشیار  
صادق بختیاری استاد دانشگاه  
فاطمه پاسبان استادیار، موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی  
محمد حسین پور کاظمی    
وحید تقی نژاد عمران استادیار دانشگاه مازندران  
غلامعلی حاجی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  
رمضان حسین زاده استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  
مسعود خدا پناه دانشیار  
اکبر خدابخشی استادیار دانشگاه بو علی سینا  
فرهاد خداداد کاشی استاد دانشگاه پیام نور  
موسی خوشکلام استادیار دانشگاه الزهرا publons
یداله دادگر استاد دانشگاه شهید بهشتی publons
کاوه درخشانی درآبی استادیار دانشگاه اراک  
علی دهقانی استادیار اقتصاد دانشگاه شاهرود  
نظر دهمرده دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان  
ابراهیم رضایی دانشیار  مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)-تهران  
رضا رنج پور استادیار دانشگاه تبریز  
محمدرضا رنجبر فلاح استادیار  
هاشم زارع استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  
هدی زبیری استادیار دانشگاه مازندران  
احمد سرلک مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد ورئیس  دانشکده مدیریت  
علی سلمان پور زنوز استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، مرند  
ابوالفضل شاه آبادی استاد دانشگاه الزهرا publons
سعید شوال پور استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران  
محمد نبی شهیکی تاش دانشیار  دانشگاه سیستان و بلوچستان publons
حسن صادقی استادیار دانشگاه پیام نور  
علی حسین صمدی دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز orcid
سید هادی طیب نیا استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  
لطفعلی عاقلی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
محمد عبدی سیدکلایی استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران  
علیرضا عرفانی    
حشمت اله عسگری دانشیار دانشگاه ایلام  
مصطفی عماد زاده استاد دانشگاه اصفهان  
فرهاد غفاری دانشگاه آزاد. واحد علوم و تحقیقات  
محمد غفاری فرد استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت- تهران  
الهام غلامی استادیار دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران  
شهرام فتاحی دانشیار  
امیرعلی فرهنگ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
محمد حسن فطرس استاد بازنشسته، دانشگاه بوعلی سینا، همدان  
نعمت فلیحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی  
علیرضا کازرونی استاد  
زهرا کریمی تکانلو استادیار دانشگاه تبریز  
محمد رضا لطفعلی پور استاد دانشگاه فردوسی مشهد  
کامران مانی استادیار پیام نور  
سید مجتبی مجاوریان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
سید جمال الدین محسنی زنوزی دانشیار دانشگاه ارومیه  
محمود محمودزاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
یعقوب محمودیان استادیار دانشگاه پیام نور، رشته اقتصاد  
یوسف محنت فر استادیار دانشکده اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران  
عبدالعلی منصف استادیار دانشگاه پیام نور  
مانی موتمنی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری  
یگانه موسوی جهرمی استاد دانشگاه پیام نور  
محمد علی مولائی دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
محسن مهر آرا استاد دانشگاه تهران  
نادر مهرگان استاد بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا  
مرتضی نادری رئیس اداره آموزش وتحقیقات
بانک صنعت و معدن
 
یونس نادمی استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی  
رضا نجارزاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
خدیجه نصراللهی دانشیار   
زهرا نصراللهی دانشیار مدیر گروه اقتصاد دانشگاه یزد  
یزدان نقدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
مسعود نیکوقدم استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد  
سیدعلی واعظ دانشیار دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران  
ویدا ورهرامی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی  
ابراهیم هادیان    
مسعود همایونی فر دانشیار publons
کاظم یاوری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
مهدی یزدانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی publons
رضا یوسفی حاجی اباد استادیار پیام نور  
علی یونسی مدیر داخلی فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

publons