درباره نشریه

فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی در راستای، بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و دانشمندان کشور

 که در عرصه علم اقتصاد فعالیت می‌کنند در سال 1388 با پیگیری‌های جناب آقای دکتر غفاری به عنوان مدیر مسئول فصلنامه

موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

این فصلنامه در سال 1389 و با انعقاد تفاهم‌نامه با (به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشگاه امام صادق (ع)

 دانشگاه بوعلی سینا

 دانشگاه پیام نور استان مازندران

 دانشگاه صنعتی شاهرود 

 دانشگاه مازندران

 از اولین شماره با رتبه علمی پژوهشی منتشر می‌شود

 دبیرخانه این فصلنامه در حال حاضر در دانشگاه پیام نور استان مرکزی قرار دارد و کلیه فرایندهای دریافت تا چاپ مقالات در این دانشگاه انجام می‌شود.