با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.
سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است
تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financial decentralization and human capital growth

نویسنده [English]

  • ali younessi

Assistant professor of Econiomics, PNU Univercity, Iran

چکیده [English]

In macroeconomic literature, the growth of human capital is so important that if economic growth occurs and this growth cannot improve the condition of human capital, it seems that the efforts have been fruitless. Human capital is measured through the HDI index, and due to the need to improve it, many studies have been conducted in this field.
Human capital in any country is based on the state of human capital in the provinces of the country. Providing better services to human capital will improve this huge capital, and achieving it requires the existence of sufficient funds and powers in the provinces. The vastness of the country may not allow the government to optimally allocate resources, so usually local authorities try to have more authority for the growth of human capital through various pursuits and bargaining, which increases the authority of the governor, which is financial decentralization.
Financial decentralization is a multi-dimensional process in which some powers are transferred from the central government to the governors, and the most important of which is the return of all revenues of each province to the same province and the sending of grants to the provinces through the central government.
The results of the research show that the increase in financial decentralization and the return of revenues from each province to the same province and even grants from the central government have a significant positive effect on the amount of public spending, economic growth, reducing the population of low-income people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial decentralization
  • economic growth
  • HDI index