با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
داوران سال 1400  
نام نام خانوادگی سمت / سازمان  
سید یحیی ابطحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  
اصغر ابوالحسنی هستیانی دانشیار تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  
ابوالقاسم اثنی عشری امیری دانشیار دانشگاه پیام نور بابل  
محمد حسین احسان فر دانشگاه پیام نور، تحصیلات تکمیلی  
استادیار اسفندیاری استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  
حسن اعمی استادیار  
زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا publons
سید مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
علیرضا اقبالی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
مرتضی اکبری استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  
رضا اکبریان دانشیار دانشگاه شیراز  
قدرت اله امام وردی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی  
علی امامی میبدی دانشیار دانشگده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر امرالله امینی   publons
نرگس ایمانی پور دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران  
حمید آسایش استادیار دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی  
عبدالمجید آهنگری دانشیار  
روزبه بالونژادنوری استادیار پژوهشکده امور اقتصادی  
صادق بختیاری استاد دانشگاه اصفهان   
فاطمه بزازان دانشیار دانشگاه الزهرا publons
حجت پارسا دانشیار دانشگاه خلیج فارس  
فاطمه پاسبان استادیار، موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی  
سیاوش جانی استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تبریز  
احمد جعفری صمیمی استاد دانشگاه مازندران  
غلامعلی حاجی استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  
میر هادی حسینی کندلجی استادیار دانشگاه اراک  
مسعود خدا پناه دانشیار  
اکبر خدابخشی استادیاردانشگاه بو علی سینا  
یداله دادگر دانشگاه شهید بهشتی  
کاوه درخشانی درآبی گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران  
علی دهقانی استادیار اقتصاد دانشگاه شاهرود  
نظر دهمرده دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان  
حسین راغفر استادیار دانشگاه الزهراء  
ابراهیم رضایی دانشیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)-تهران  
رضا رنج پور استادیار دانشگاه تبریز  
رضا روشن استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر  
هدی زبیری استادیار دانشگاه مازندران  
حمید سپهردوست دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  
حسن سخدری کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی  
مسعود سعادت مهر استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور  
سید محمد رضا سید نورانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی  
عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی  
ابوالفضل شاه آبادی استاد دانشگاه الزهرا publons
علی رضا شریف مقدسی استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران  
محمد نبی شهیکی تاش دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  
سید کمال صادقی دانشیار دانشگاه تبریز  
حسن صادقی استادیار دانشگاه پیام نور  
محمد صیادی استادیارعلمی دانشگاه خوارزمی  
سید هادی طیب نیا استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  
محمد عبدی سیدکلایی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران  
علیرضا عرفانی    
فرهاد غفاری استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  
محمد غفاری فرد استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت تهران  
الهام غلامی استادیار دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران  
امیرعلی فرهنگ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
علی فریدزاد دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی  
محمد حسن فطرس استاد بازنشسته، دانشگاه بوعلی سینا، همدان  
علی اکبر قلی زاده دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  
علیرضا کازرونی استاد  
سعید کریمی پتانلار دانشیار دانشگاه مازندران  
زهرا کریمی تکانلو استادیار دانشگاه تبریز  
اکبر کمیجانی معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد  
محمد لشکری دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد  
یعقوب محمودیان استادیار دانشگاه پیام نور  
یوسف محنت فر استادیار دانشکده اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران  
مانی موتمنی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری  
یگانه موسوی جهرمی استاد دانشگاه پیام نور  
روح انگیز مهدی خانی استادیار دانشگاه پیام نور واحد ایلام  
محسن مهر آرا استاد دانشگاه تهران  
نادر مهرگان استاد بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا  
یونس نادمی استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی  
خدیجه نصراللهی دانشیار  
زهرا نصراللهی مدیر گروه دانشگاه یزد  
سمانه نورانی آزاد استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور  
ویدا ورهرامی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی  
ابوالفضل یحیی آبادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر اصفهان  
رضا یوسفی حاجی اباد استادیار پیام نور  
علی یونسی مدیر داخلی publons