پرسش‌های متداول

آیا این فصلنامه دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد؟

بله. این فصلنامه از شماره اول با رتبه علمی پژوهشی منتشر شده است.

آیا مقاله من در راستای محورهای فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی می باشد؟

چنانچه مقاله شما با یکی از محورهای زیر انطباق دارد می توانید مقاله خود را جهت بررسی به دفتر فصلنامه ارسال فرمائید.
محورهای پذیرش مقاله
1- مباحث توصیفی و کیفی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی
2- مباحث تحلیلی و کمی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی
3- نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام
4- نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران
5- سیاستها و راهبردهای رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در حال توسعه
6- بررسی موردی توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی
7- استراتژی‌های رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در حال توسعه
8- بررسی تطبیقی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی
9- بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و...) و رشد و توسعه اقتصادی
10- کاربرد تکنیک‌های نوین اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در جهت حل مسایل رشد، توسعه و توسعه اقتصادی
11- جهانی شدن، تجارت بین الملل و رشد و توسعه اقتصادی
12- سایر موضوعات مرتبط در حوزه اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی

چگونه مقاله خود را ارسال نمایم؟

مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه و در قسمت ارسال مقاله دریافت می‌شود و به مقاله های ارسال شده از طریق آدرس پستی یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 برای ارسال مقاله ابتدا در سامانه ثبت نام کنید و پس از دریافت رمز وارد سامانه شوید و از قسمت ارسال مقاله، اقدام به ارسال مقاله جدید نمایید.

آیا می توانم نام کسی را به عنوان نویسنده اضافه یا کم کنم؟

- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در تعهدنامه مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

هزینه چاپ مقاله در این فصلنامه چقدر است؟

چاپ مقاله در این فصلنامه رایگان می باشد.

آیا امکان دانلود رایگان مقالات فصلنامه وجود دارد؟

بله . این فصلنامه Open Access می باشد.

آیا می توان یک نسخه فیزیکی از مقاله یا فصلنامه را داشته باشم؟

فصلنامه نسخه چاپی ندارد.

آیا می توانم فایل مقاله منتشر شده خود را در اختیار دیگران قرار دهم؟

بله. اما امکان قراردادن سایر مقالات بدون هماهنگی در سایتهای دیگر مجاز نیست.

آیا مقالات انگلیسی در فصلنامه چاپ می شود؟

در حال حاضر خیر