راهنمای نویسندگان

برای ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمائید.

1- در سامانه ثبت نام فرمائید. بلافاصله کلمه و رمز عبور به ایمیل شما ارسال می گردد. ممکن  است این ایمیل در قسمت Spam ایمیل شما قرار بگیرد.

2- با استفاده از کلمه و رمز عبور وارد سامانه شوید و مقاله خود را ارسال فرمائید.

3- مقالات حتما دارای چکیده فارسی و انگلیسی، کلمات کلیدی و طبقه بندی JEL باشند.  طبقه‌بندی JEL از  طریق سایت زیر قابل دسترسی است.

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php

4- درج تلفن همراه و ایمیل کلیه نویسندگان الزامی است. لازم است مسئول مکاتبات به این مهم توجه فرمایند.

5- نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.

5- چاپ و انتشار مقاله در این نشریه رایگان نمی باشد.

6- دانلود مقاله از این سامانه رایگان است.

 دستورالعمل تدوین مقاله برای  فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 

نحوه ارسال مقاله:

ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس http://egdr.journals.pnu.ac.ir  امکان پذیر است. لذا تقاضا می‌گردد از ارسال مقاله از طریق ایمیل و سایر روش‌هایی که قبلاً مرسوم بوده است خود‌داری فرمائید.

 

شرایط پذیرش مقاله

 الف – محتوا

 1- در جهت اهداف و محورهای فصلنامه باشد.

 2- جنبه علمی ‌و پژوهشی داشته باشد.

 3- حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

 4- در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).

ب – شکل ظاهری 

جهت کم شدن زحمت نویسندگان محترم، رعایت فرمت فصلنامه در هنگام ارسال مقالات ضروری نیست، لذا مقاله را با فرمت موجود ارسال فرمایید. بدیهی است پس از تأیید داوران برای چاپ لازم است نویسندگان محترم مقالات را بر اساس فرمت اعلامی دبیرخانه فصلنامه تنظیم بفرمایند.

به نویسندگان ارجمند موکدا توصیه می شود در صورتی که در هنگام نگارش مقاله از حمایتهای مالی و معنوی دیگران بهره برده اند حتما برای قدردانی در بخش پایانی مقاله بعد از نتیجه گیری مراتب تشکر خود را اعلام فرمایند.

 

مقاله های ارسالی در دو فایل جداگانه شامل: مقاله اصلی و شناسه مقاله تنظیم شود

قابل ذکر است تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه، و فرم تعارض منافع الزامی است.

1- مقاله اصلی 
 1- مقاله شامل عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی (3 تا 5 واژه)، طبقه بندی JEL  سه مورد، مقدمه، ادبیات تحقیق، روش شناسی، نتایج برآورد، بحث و نتیجه ‎گیری، فهرست منابع و پیوست‌ها باشد.
 
(پس از پذیرش، مقاله طبق فرمت زیر تنظیم و ارسال شود).

 2- مقاله در نرم‌افزار Microsoft Word 2003-2007 در اندازه کاغذ A4 تدوین ­شود.

 3- فاصله‌های متن مقالات از چهار طرف صفحه عبارتند از : Bottom: 2 cm, Top: 3.5 cm , Left: 2 cm , Right: 2 cm و مقاله دو ستونی با فاصله‌ی مساوی از لبه‌های راست و چپ کاغذ، عرض هر ستون 8 سانتیمتر، فاصله دو ستون 1 سانتیمتر ، فاصله سطرها سینگل (تک فاصله) و با تورفتگی پاراگراف چهار حرف تایپ می‌شود.

 4- عنوان مقاله فارسی با قلم B Zar ضخیم 13، نام نویسندگان با قلم B Zar ضخیم 10 و عنوان مقاله  لاتین با قلم Times New Roman ضخیم 13، نام نویسندگان با قلم Times New Roman ضخیم 11 باشد.

 5- تعداد کلمات چکیده حداقل 100 و حد‌اکثر 250 کلمه. عنوان چکیده فارسی با قلم B Zar ضخیم 10 و متن چکیده فارسی با قلم B Mitra نازک 10، عنوان چکیده لاتین با قلم Times New Roman ضخیم 10 و متن چکیده لاتین با قلم Times New Roman نازک 9 باشد.

 6- متن فارسی مقاله با قلم B Mitra نازک 12، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11. تیترهای داخلی مقاله با قلم B Mitra ضخیم 12، تیترهای فرعی با قلم  B Zar ضخیم 12 باشد.

 7- روش ارجاع داخل متون (APA) باشد، یعنی منابع مورد استفاده در متن به این صورت درج شود:

 نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، تاریخ انتشار و شماره صفحه (مظفر، 1375: 11). در صورت تکرار بلافاصله همان منبع کلمه همان با شماره صفحه آورده شود.

 8- فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شکل زیر تنظیم گردد:

 الف) کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، تاریخ انتشار، شماره جلد.

 ب) مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، محل انتشار، شماره مجله و شماره صفحات.

Middleton, M. J. & Midgley, C. (1997). “Avoiding the demonstration of lack ofability: An under explored aspect of goal theory”. Journal of Educational Psychology, 89(4), 710-718.

حیدری، حسن؛ فعالجو، حمیدرضا؛ نظریان، علمناز و محمدزاده، یوسف (1392). "سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 11، 74-57.

 د) پی‌نوشت‌های توضیحی در پایان همان صفحه آورده شود.

 9- کلیه مقالاتی که در آنها از روش‌های کمی ‌و تجربی استفاده شده، لازم است داده‌ها، پرسشنامه یا خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

2- شناسه مقاله

عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

نام و نام خانوادگی همه نویسندگان، مرتبه علمی، محل اشتغال یا تحصیل نویسنده، آدرس پستی، شماره ثابت و همراه همه نویسندگان،

مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

سپاسگذاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم میشود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نموده اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشته اندف سپاسگذاری گردد.

در صورت وجود این بخش، حتما درج شود.

3- فرم تعهد و تعارض

جهت دریافت فرم تعهد نویسندگان اینجا کلیک فرمائید.

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک فرمایید.

*توجه فرمایید

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول مکاتبات خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از تکمیل، در هنگام ثبت نام ارسال نماید.

- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در تعهدنامه ارائه شده به دفتر فصلنامه مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

- مقالات توسط هیئت تحریریه و با همکاری هیئت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط فصلنامه در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیئت تحریریه و داوران فصلنامه در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

- گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیئت تحریریه توسط مدیر مسئول فصلنامه صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.