با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5443
تعداد پذیرش 379

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 442
تعداد مشاهده مقاله 1183523
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 873511
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 210 روز
درصد پذیرش 7 %