اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5175
تعداد پذیرش 342

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 405
تعداد مشاهده مقاله 1094366
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 824031
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 196 روز
درصد پذیرش 7 %