با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5388
تعداد پذیرش 365

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 428
تعداد مشاهده مقاله 1160017
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 850986
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 206 روز
درصد پذیرش 7 %