موضوعات = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 57
3. بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)

دوره 10، شماره 40، پاییز 1399، صفحه 34-15

10.30473/egdr.2019.48789.5420

سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه


4. تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده از رهیافت NARDL

دوره 10، شماره 40، پاییز 1399، صفحه 92-77

10.30473/egdr.2019.48475.5386

عباسعلی رضائی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی


8. اثر نزاع‌های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 113-132

10.30473/egdr.2019.46072.5191

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


9. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 133-148

10.30473/egdr.2019.47854.5311

کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر


11. مطالعه اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب منا از طریق برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 87-110

10.30473/egdr.2019.46121.5195

مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی


15. اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 15-34

10.30473/egdr.2019.42630.4949

ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر


16. تحلیل آستانه‌ای و طیفی رابطه‌ی میان بدهی دولت به سیستم بانکی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 35-52

10.30473/egdr.2018.39648.4801

محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه


18. بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 77-98

10.30473/egdr.2018.40618.4846

بابک چراغی؛ تقی ترابی؛ تیمور محمدی؛ مهدی تقوی


19. سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 99-114

10.30473/egdr.2018.40935.4865

بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری


20. تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 115-130

10.30473/egdr.2019.35160.4515

محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور


21. اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 15-40

10.30473/egdr.2018.4391

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری


23. بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 60-47

10.30473/egdr.2018.4606

سید حسین میر جلیلی؛ امین محسنی چراغلو؛ امید صفری


24. بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1393-1357 ,

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 94-79

10.30473/egdr.2018.4798

فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ سولماز صفری