با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد کلان
تاثیر تکانه های نفتی بر درآمدها و مخارج دولت در ایران (رهیافت پارامتر – متغیر زمان)

حمزه کریمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.65805.6639

چکیده
  مطالعه و الگوسازی اثرات تکانه‌های نفتی بر مولفه‌های اقتصادی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت تکانه‌های نفتی در اقتصاد ایران، در این تحقیق تلاش شده ‌است اثرات تکانه‌های درآمد نفتی بر اجزای مخارج و درآمد بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترها ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)

امام‌بخش عیدوزهی؛ محمد محبی؛ سید یعقوب زراعت‌کیش

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.66202.6636

چکیده
  امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین توسعه مالی، انتشار گاز دی‌اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای منا و شمال آفریقا (رهیافت تخمین‌زننده گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی داده‌های تابلویی پویا)

ریما محمدمرادی؛ سید کمال صادقی؛ مهرداد خان ماکو

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.65363.6581

چکیده
  در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM)‌ در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم ...  بیشتر

تحلیل نامتقارنی شوک‌های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران

سلمان ستوده نیا کرانی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.65503.6597

چکیده
  به‌طورکلی از جمله کانال‌هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند، رشد بخش صنعت آن‌ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به‌عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. پژوهش ...  بیشتر

تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد سیستم معادلات همزمان)

مسعود سعادت مهر؛ نسرین منصوری

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.65506.6598

چکیده
  اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد ...  بیشتر

سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: آزمون فروض پاتریک

سیدجلال علوی؛ محمدمهدی لطفی هروی؛ مرضیه اسعدی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.64837.6553

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته‌است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

صفیه السادات مظفری؛ اعظم رضایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.65931.6618

چکیده
  : اهمیت رشد بهره‌وری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهره‌وری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می‌دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد ...  بیشتر

برآورد فرار مالیاتی و اثر آن بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت تجزیه داده‌ها به روش دنتون)

هستی باقری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ کامران مانی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.65090.6566

چکیده
  امروزه مالیات‌ با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور ...  بیشتر