با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف

مریم رمضانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ مژگان معلمی؛ علی رضا شریف مقدسی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 15-36

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.57046.6112

چکیده
  آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث میشود آن کشور در معرض متغیرهای برونزای اقتصادی خارج از کنترل قرار گیرد. ازسوی دیگر،تاب آوری ناشی از نحوه اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی است. هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه توسعه پایدار و آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1398-1391 میباشد. در این مسیر توسعه پایدار را متشکل ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته

فیروز فلاحی؛ محسن پورعبادالهان؛ سید کمال صادقی؛ توحید شکری

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49586.5499

چکیده
  رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و محیط زیست یکی از مباحث مناقشه‌آمیز دهه‌های اخیر در میان اقتصاددانان و فعالان زیست‌محیطی بوده است، چرا که از یک سو، رشد اقتصادی بیش‌تر با مصرف بیش-تر انرژی موجبات تخریب محیط‌ زیست را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر استفاده از انرژی‌های پاک به جای مصرف سوخت‌های فسیلی (به منظور حفظ محیط زیست) می‌تواند به مانعی ...  بیشتر

بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی)

محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 53-76

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.57772.6148

چکیده
  شهرها نقش مهمی در توزیع جمعیت و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. یکی از جنبه‌هایی که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‌شود رابطه افزایش جمعیت شهری و رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای جغرافیایی تحت تاثیر شرایط ملی و بین المللی است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی ...  بیشتر

اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران

سید حسین فاطمی نسب؛ زهره حاجیها؛ قدرت اله امام وردی؛ علی باغانی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.56261.6064

چکیده
  صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیرصنعت گردشگری برافزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت هاپیدا کند . از این رو در این پژوهش، اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی ...  بیشتر

تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها

آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 97-112

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.58113.6162

چکیده
  مکانیسم توسعه پاک (CDM) یک مکانیسم همکاری بین المللی است که تحت پیمان کیوتو بنا نهاده شده است و منابع بسیار مهمی را برای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ترویج سرمایه گذاری در پروژه های سازگار با محیط زیست در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد. این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری های انجام شده بر روی انرژی های تجدیدپذیر از طریق مکانیسم ...  بیشتر

بررسی پیوند آموزش با سایر بخش‌های اقتصادی ایران در مقایسه با سنگاپور با رویکرد بردار ویژه

یعقوب اندایش؛ حسن فرازمند؛ فاطمه حمیدی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 113-132

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.57996.6155

چکیده
  برخی کارشناسان بر این باورند توسعه آموزش در ایران موجب توسعه و افزایش رشد اقتصادی نشده‌است. در مقابل، کشور سنگاپور توانسته بر مبنای توسعه آموزش به رشد اقتصادی و پیشرفت بالایی دست یابد. هدف این پژوهش، مقایسه‌ ایران و سنگاپور در پیوندهای آموزش با کل اقتصاد و بخش-های اقتصادی است. برای بررسی پیوندهای آموزش با بخش‌های اقتصادی و تعیین ...  بیشتر

تحلیل تأثیر سیاست های مالی توزیعی بین نسلی بر رشد سرمایه در ایران در چارچوب الگوی نسل های تداخلی (OLG)

محمد واعظ برزانی؛ محمد محمدی مطلق

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 133-148

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.58146.6164

چکیده
  در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های پولی ومالی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشورها می گذارند. لیکن اعمال سیاست های توزیعی بین نسلی, که در حقیقت به کارگیری سیاست های مالی به نفع گروه سنی خاصی از جامعه می باشد، کمتر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران قرار گرفته است. هدف مقاله نشان دادن ...  بیشتر