با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و محیط زیست یکی از مباحث مناقشه‌آمیز دهه‌های اخیر در میان اقتصاددانان و فعالان زیست‌محیطی بوده است، چرا که از یک سو، رشد اقتصادی بیش‌تر با مصرف بیش-تر انرژی موجبات تخریب محیط‌ زیست را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر استفاده از انرژی‌های پاک به جای مصرف سوخت‌های فسیلی (به منظور حفظ محیط زیست) می‌تواند به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. با عنایت به وجود نتایج متفاوت در پژوهش‌های صورت گرفته با روش‌های متفاوت و به منظور ارائه‌ی نتایجی متقن‌تر، مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با به کارگیری روش تجزیه‌ی موجک پیوسته و تحلیل در حوزه‌ی زمان – فرکانس، پویایی‌های رابطه‌ی علّی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط ‌زیست در ایران را طی دوره زمانی 1395:4 – 1370:1 بررسی نماید. این روش امکان مشاهده نحوه ارتباط این دو متغیر در طی دوره های زمانی متفاوت را فراهم می سازد. برای این منظور، همدوسی موجک و انرژی هر مقیاس زمانی با استفاده از نرم افزار متلب 2018a محاسبه شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت (کم‌تر از یک سال) و میان‌مدت (یک تا چهار سال) جریان علّی هم‌جهت از رشد اقتصادی به کیفیت محیط‌زیست برقرار است. به طوری که افزایش در نرخ رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار آلاینده‌ها شده و به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. تحلیل در حوزه‌ی زمان حاکی از آن است این رابطه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ترتیب در بازه‌های 1394 – 1391 و 1389 – 1388 از شدت قابل توجهی برخوردار بوده است . از طرف دیگر، در بلندمدت، رابطه‌ی علّی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط‌زیست مشاهده نشد از این‌رو، انتظار می‌رود وضع محدودیت بر انتشار آلاینده‌ها به منظور ارتقای کیفیت محیط‌زیست صدمه‌ای به رشد اقتصادی وارد نکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic growth and environment quality: New evidence using continuous wavelet

نویسندگان [English]

  • Firouz Fallahi 1
  • Mohsen Porebadallahan 1
  • SeyedKamal Sadeghi 1
  • Tohid Shokri 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Iran

2 Ph.D. Student in Economics, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

The relationship between the economic growth and the environment quality and degradation is one of the most debated topics among the economists and environmentalists. Economic growth usually requires more consumption of energy, which leads to more environment degradation. Substituting renewable energy sources for fossil fuels would prevent environment degradation; however, it will hinder the economic growth. Therefore, the relationship between the economic growth and environment could go in both directions and previous studies have shown different results. This study uses time-frequency analysis through wavelet transforms to examine this relationship in Iran using the data from the first quarter in 1991 to the last quarter in 2016. This approach allows identifying the change in the relationship between the variables over different time horizons. To that end, we calculate the coherence and energy of the wavelets over different time horizons using Matlab 2018a. The results show that in the short-run (less than a year) and mid-run (between one and four years), economic growth is the cause of environment and an increase in the economic growth would cause environment degradation. The results from the short and medium run show that this relationship was much stronger during the periods 2012-2015 and 2009-2010. However, in the long run, there is no causality between the two variables so environment regulations would not hinder the economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Environment quality
  • Wavelet transforms
  • Iran