با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اثر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری

کمیل طیبی؛ بهاره ملکی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 36-11

چکیده
  این تحقیق اثرات ناشی از باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال‏های 2006-1990 مورد بررسی قرار می‎دهد. الگوی اقتصاد‎سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. ...  بیشتر

بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی

مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 54-37

چکیده
  این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران (رویکرد غیر‎خطیLSTAR)

محمد علی مولایی؛ علی دهقانی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 74-55

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه‎های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران می‎باشد. در حالی‎که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه می‎گیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده‎اند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیر‎خطی نتیجه‎گیری شده است. این مطالعه با استفاده ...  بیشتر

چالش‌ها و چشم‏اندازهای توسعه مبتنی بر دانایی در ایران: نگاه از زاویه آموزش پایه

فرزانه چهاربند؛ فرشاد مومنی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 116-75

چکیده
  نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد دانایی‏محور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهی‏ها و آمادگی‏های پایه‏ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می‏دهد. بنابراین مسأله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی‏محور سامان می‏یابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه ...  بیشتر

بررسی و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

سید عبدالمجید جلایی؛ امید ستاری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 144-117

چکیده
  جهانی شدن به عنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین‏المللی و یک‏پارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است. پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاست‎گزاران تلقی می¬گردد. در این پژوهش، با لحاظ‏کردن تفاوت‏های ...  بیشتر

استفاده از تحلیل پوششی داده‏های پنجره‏ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران

محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 182-145

چکیده
  روند کارایی شرکت‏های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده‏های پنجره‎ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن‌ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی می‏شود و عوامل محیطی و ساختاری مؤثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت‏ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم‏بندی ...  بیشتر

تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)

مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 223-183

چکیده
  حکمرانی خوب مفهومی‌است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل ...  بیشتر