با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق اثرات ناشی از باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال‏های 2006-1990 مورد بررسی قرار می‎دهد. الگوی اقتصاد‎سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوری‎که منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش داده‎های تابلویی طی سال‎های2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان¬گر این مطلب هستند که باز‎بودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی¬کار تحصیل¬کرده کمتری برخوردارند، افزایش ‌می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Openness on Income Inequality: The Case of Iran and Its Trading Partners

نویسندگان [English]

  • Komeil Tayeby
  • bahare Maleki

چکیده [English]

This paper has studied the effect of trade openness on income inequality in Iran and its ten major trading partners during the period 1990-2006. Following Spilimbergo and Londono (1999), the paper has specified an econometric model to explore the effect of trade openness on income inequality through focusing on relative production endowments, which include capital, agricultural land and human resources, including uneducated, elementary-secondary and higher educated labor force. The specified model has been estimated by the panel data approach over 1990-2006. The empirical results reveal the fact that trade openness increases inequality in those countries which have a higher rate of uneducated labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Openness
  • Income Inequality
  • Estimated Household Income Inequality Index
  • Panel Data