با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت فلزات اساسی در ایران: رهیافت ARDL غیرخطی

ابراهیم نصیری‌فر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس الدین حسینی؛ فرهاد غفاری

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 30-15

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.50543.5597

چکیده
  صنعت فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می‌باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شوک‌های مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانال‌های انتقال سیاست پولی شامل کانال‌های نرخ ارز، وام‌دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید ...  بیشتر

بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی

حمید خاوری؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 50-31

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.50575.5604

چکیده
  فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر،‌ صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر می‌باشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 ...  بیشتر

آثار نوسانات اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی بر چرخه‌های تجاری (با تأکید بر اقتصادهای نفتی و با رویکرد BVAR)

آنیتا عظیمی حسینی؛ بیت‌اله اکبری مقدم؛ مرتضی اسدی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 64-51

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49957.5569

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه ...  بیشتر

ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

روح الله عبدخانی؛ سید نعمت الله موسوی؛ شراره مجدزاده طباطبایی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 82-65

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.49195.5481

چکیده
  درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمد‌های دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل ...  بیشتر

بررسی رابطه علّیت فضایی بین مهاجرت، نابرابری درآمد و فقر در شهرستان‌های ایران

الهام نوبهار؛ فهمیده قربانی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 102-83

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49894.5529

چکیده
  مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می‌کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات ...  بیشتر

تحلیل مقدار بهینه و شرایط آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران

رضا زمانی؛ مسعود مجیدی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 124-103

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.51086.5644

چکیده
  هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران و تأثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی‌های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت‌ها، سیکل‌های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه‌ها، توهم مالی و چانه‌زنی مجلس و قانون‌گذاران ...  بیشتر

بررسی اثر حسابگری ‌ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی و رشد اقتصادی از دیدگاه گزارشگری مالی

فرهاد کوه کن؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 136-125

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.48536.5395

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می‌باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی‌های ...  بیشتر