با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
سیاست پولی
بررسی کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران)

رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، صفحه 34-15

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49960.5538

چکیده
  در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی ...  بیشتر

رشد اقتصادی
تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز (رویکرد آستانه‌ای غیرخطی GMM)

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، صفحه 52-35

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.45781.5175

چکیده
  اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده‌های 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ...  بیشتر

رشد اقتصادی
بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران

علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، صفحه 64-53

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.47563.5282

چکیده
  سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می‌کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. ...  بیشتر

اقتصاد کلان
تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران

محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، صفحه 82-65

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.45384.5149

چکیده
  نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می‌آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می‌بایست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاست‌گذاری‌‌های مختلف می‌تواند تأثیرات متفاوتی ...  بیشتر

کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی

فوژان تدین؛ همایون رنجبر؛ مصطفی رجبی؛ مرتضی سامتی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، صفحه 96-83

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49784.5517

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می‌دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین ...  بیشتر

تأثیر بهره‌وری علمی بر رشد صادرات مبتنی بر فناوری برتر

حمید سپهردوست؛ محسن تارتار؛ راضیه داوری کیش

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، صفحه 116-97

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.50391.5582

چکیده
  صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به‏شدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره‌وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می‏آورد بنابراین جهت توسعه‌بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک‌محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال ‌توسعه، ...  بیشتر

اقتصاد کلان
ارزیابی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و سیاست پرداخت سود سهام شرکت

علی جعفری؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، صفحه 136-117

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.48320.5363

چکیده
  قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می‌افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای ...  بیشتر