با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
داده‌های تابلویی پویا
تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت

حسن حیدری؛ عسل صادقپور

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، صفحه 28-11

چکیده
  این مطالعه با استفاده از داده‌های هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی می‌پردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان ...  بیشتر

مدل جاذبه تعمیم یافته
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه)

جواد هراتی؛ مهدی بهراد امین؛ ساناز گهرازه

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، صفحه 46-29

چکیده
  صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین‌الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده‌های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران ...  بیشتر

محیط زیست؛
بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، صفحه 60-47

چکیده
  توجه به آسیب‌های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست‌گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب‌ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط‌زیست ایران با توجه به ...  بیشتر

بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه‌ای

اکبر کمیجانی؛ ناصر الهی؛ مسعود صالحی رزوه

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، صفحه 78-61

چکیده
  این مقاله عکس‌العمل سیاست پولی با اثرات آستانه‏ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می‌کند. تخمین تابع عکس‌العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله‏ای انجام می‏شود. ابتدا از رویکرد آستانه‏ای کنر و هانسن (2004) پیروی می‏کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه‏ای تورم و شکاف تولید، ارزش‏های آستانه‏ای ...  بیشتر

کشورهای گروه دی هشت
بررسی مقایسه‌ای برآورد ظرفیت‌های تجاری بین ایران و کشورهای گروه دی هشت براساس الگوهای متعارف تجارت بین‌الملل

روح الله بیات؛ الهام صادقیان

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، صفحه 92-79

چکیده
  کشورهای دی هشت به‌دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک‌سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب می‌شوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخص‌های متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیت‌های تجاری بین ایران ...  بیشتر

گروه کشورهای منا
ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

محبوبه شاکری؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کریمی موغاری

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، صفحه 106-93

چکیده
  موضوع این مقاله اندازه‌گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده‌های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت ...  بیشتر

محیط زیست؛
پیش‌بینی مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف بنزین

یگانه موسوی جهرمی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، صفحه 119-107

چکیده
  در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع می‌شود. از این‌رو، در این مقاله پیش‌بینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحله‌ای مدنظر قرار ...  بیشتر