با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

این مقاله عکس‌العمل سیاست پولی با اثرات آستانه‏ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می‌کند. تخمین تابع عکس‌العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله‏ای انجام می‏شود. ابتدا از رویکرد آستانه‏ای کنر و هانسن (2004) پیروی می‏کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه‏ای تورم و شکاف تولید، ارزش‏های آستانه‏ای را تخمین می‌زنیم. سپس این ارزش‏های آستانه‏ای را برای تخمین تابع عکس‌العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می‏بریم. نتایج تجربی نشان می‌دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می‌دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس‌العمل نشان می‏دهد. این واقعیت نشان می‌دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست‏های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of the Monetary Policy on Inflation and Output Gap in Iran: A Threshold Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • Naser Elahi 2
  • Masoud Salehi Rezveh 3

چکیده [English]

This paper investigates the monetary policy reaction of the Central Bank of Iran with threshold effects. The estimation of the nonlinear reaction function is carried out using a two-step procedure. At first step of this procedure, we follow Caner and Hansen's (2004) threshold approach. Using the Taylor empirical rules and threshold variables including inflation and output gap we estimate the relevant threshold values. Then, to infer the monetary policy preferences, we employ these threshold values to estimate the asymmetric policy reaction function specified by Favero and Rovelli (2003) and Komlan(2013).This is done by Generalized Method of Moment (GMM). Experimental results show that the asymmetry parameter of the output gap is statistically significant. Thus, the Central Bank reacts more vigorously to negative than to positive output gaps. Also, the results suggest that Central Bank reacts only when the inflation rate is higher than the threshold. This fact indicates that the monetary authorities seek to improve the output and employment, and the priority of controling inflation rate is not considered during the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric or Nonlinear Preferences
  • Output Gap
  • Threshold Effects
توکلیان، حسین (1392). قاعده یا صلاحدید در رفتار سیاستی بانک مرکزی: رویکرد مارکوف سوئیچینگ، فیلتر کالمن و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. رساله دکتری، به راهنمایی دکتر اکبر کمیجانی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
خلیلی عراقی، منصور؛ شکوری، حامد و زنگنه، محمد (1388). تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره 88، 94-69.
خورسندی، مرتضی و اسلاملوییان، کریم (1391). سیاست پولی قاعده‌مند یا صلاح‌دیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب. فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره اول، 124-107.
درگاهی، حسن و شربت اوغلی، رؤیا (1389). تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 45، شماره 93، 27-1.
 

 

 
Ball, L. (1999). Efficient Rules for Monetary Policy. International Finance, 2(1), 63–83.
Caner, M., & Hansen, B. E. (2004). Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model. Econometric Theory, 20(5), 813–843.
Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (2000). Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. Quarterly Journal of Economics, 115(1), 147–180.
Cukierman, A., & Muscatelli, A. (2008). Nonlinear Taylor Rules and Asymmetric Preferences in Central Banking: Evidence from The United Kingdom and the United States. The B.E. Journal of Macroeconomics, 8(1), 1-31.
Dolado, J., Dolores, R., & Naveira, M. (2000). Asymmetries in Monetary Policy: Evidence for Four Central Banks. CEPR Discussion Paper Series, Discussion Paper No. 2441.
Engel, C., & Hamilton, J. (1990). Long Swings in the Dollar: Are They in the Data and Do Markets Know it?. American Economic Review, 80(4), 689-713.
Favero, C., & Rovelli, R. (2003). Macroeconomic Stability and the Preferences of the Fed: A Formal Analysis, 1961–98. Journal of Money, Credit, and Banking, 35(4), 545–556.
Friedman, M. (1960). A Program for Monetary Stability. New York, Fordham University Press.
Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.
Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603.
Komlan, F. (2013). The Asymmetric Reaction of Monetary Policy to Inflation and the Output Gap: Evidence from Canada. Economic Modelling, 30, 911–923.
Kourtellos, A., Stengos, T., & Tan, C. M. (2008). Threshold Regression with Endogenous Threshold Variables. Working Papers, University of Guelph, 1-27.
McCallum, B. T. (1988). Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. Carnegie- Rochester Conference on Public Policy, 29, 173-204.
McCallum, B. T. (1993). Specification and Analysis of a Monetary Policy Rule for Japan. NBER Working Paper, No. 4449.
Neumann, M. J., & Von Hagen, J. (2002). Does Inflation Targeting Matter? Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Working Paper, No. B01.
Orphanides, A. (2007). Taylor Rules’, Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board, 18.
Petersen, K. (2007). Does the Federal Reserve Follw a Nonlinear Taylor Rule? University of Cnnecticut, Department of Economics, 1-27.
Svensson, L. E. (1997). Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets. Forthcoming in European Economic Review, 41, 1111–1146.
Svensson, L. E. (2000). Open Economy Inflation Targeting. Journal of International Economics, 50(1), 155–183.
Svensson, L. E. (2009). Transparency Under Flexible Inflation Targeting: Experiences and Challenges. Sveriges Riksbank Economic Review, 1, 5–44.
Taylor, J. (1993). Discretion Versus Policy Rules in Practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195–214.
Taylor, J. (2001). The Role of the Exchange Rate in Monetary-Policy Rules. American Economic Review, 91(2), 263–266.
Wesche, K. (2003). Monetary Policy in Europe: Evidence from Time Varying Taylor Rules. Bonn Econ Discussion Papers, Discussion Paper, 21.