با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
مطالعه وضعیت رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن زیربخش‌های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، صفحه 30-13

چکیده
  در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده‌های ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی بخش‌های تولیدی نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی‌اش ظرفیتی در جذب آلاینده‌ها دارد. کربن، متان و اکسید نیتروژن از مهم‌ترین گازهای ...  بیشتر

بررسی چالش‌ها و راهبردهای بهبود کسب و کار صنعت چای کشور

محمدحسین کریم؛ سعید فراهانی فرد؛ نسرین برجی؛ محمدرضا کریمفر؛ علی سردار شهرکی

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، صفحه 40-31

چکیده
  صنعت چای ایران علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت چای نتوانسته است طی سالیان گذشته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند و حتی در چند سال اخیر دچار بحران شده است. وابستگی مستقیم بیش از 60000 خانواده به کشت و تولید چای و همچنین جایگاه خاص چای در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی، ضرورت تدوین راهکار و ساختار مناسب ...  بیشتر

بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی طرح‌های دام، طیور و شیلات بر توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی

حمیدرضا قاسمی؛ محمد صالحی

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، صفحه 54-41

چکیده
  بخش دام، طیور و شیلات، به عنوان یکی از زیربخش‌های کشاورزی؛ علاوه بر ایجاد اشتغال، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، رونق بازار و ارزآوری برای کشور؛ نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی جامعه ایفا می‌کند. بر همین اساس دولت‌ها، همواره اهداف خود را در راستای حمایت و توجه به این بخش برنامه‌ریزی می‌کنند. طرح توسعه بخش کشاورزی، یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر

طراحی مدل انتقال دانش مؤسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق آموزش از دور در راستای توسعه روستایی

شعبانعلی نوروزی؛ حبیب الله نجفی هزار جریبی؛ مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، صفحه 68-55

چکیده
  هدف اصلی پژوهش طراحی مدل مطلوب انتقال دانش مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق آموزش از دور می‌باشد. روش تحقیق ترکیبی است. اطلاعات اولیه از روش دلفی توسط متخصصین انتقال دانش جمع‌آوری، پس از استخراج شاخص‌های اصلی وتعیین روایی و پایایی آن، پرسش نامه در اختیار آزمون، شوندگان قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی (پرسش‌نامه) و اسنادی ...  بیشتر

بررسی و مقایسه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان‌های ایران

یاسر فیض آبادی؛ فاطمه ملکی

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، صفحه 80-69

چکیده
  روند توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است، به‌طوری‌که بر‌اساس شاخص‌های مختلف، کشورها به طبقات متفاوتی نظیر توسعه‌یافته، نسبتاً توسعه‌یافته، در حال‌توسعه و توسعه‌نیافته تقسیم‌بندی می‌شوند. در داخل یک کشور نیز روند توسعه‌یافتگی بین استان‌ها، شهرها و مناطق روستایی مختلف یکسان نمی‌باشد و دارای طبقات ...  بیشتر

نیازهای آموزشی-ترویجی جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان

حسن پورجوادخواه؛ محمدصادق اللهیاری؛ فتح‌اله کشاورز؛ معصومه محمدزاده

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، صفحه 90-81

چکیده
  هدف از این تحقیق توصیفی، تحلیل نیازهای آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان روستایی 15 تا 35 ساله استان گیلان بودند (2598N=). حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001) تعیین شد (262n=). به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی استان مازندران

زهرا امیری؛ سیده محبوبه مظفری خوشرودی؛ محمد کاوسی کلاشمی

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، صفحه 102-91

چکیده
  بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های دهه اخیر اقتصاد ایران بوده است. صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین نقش را در اشتغال تولیدات صنعتی کشور ایفا کرده است. در استان مازندارن به دلیل ظرفیت پایین بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و وجود نیروی کار فراوان ضرورت توجه به توسعه بخش غیرکشاورزی را مسلم می‌سازد. در این استان بیشترین سرمایه‌گذاری و تعداد ...  بیشتر