با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد منابع، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار اقتصاد منابع، دانشگاه قم

3 کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت راهبردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، اصفهان

5 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

صنعت چای ایران علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت چای نتوانسته است طی سالیان گذشته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند و حتی در چند سال اخیر دچار بحران شده است. وابستگی مستقیم بیش از 60000 خانواده به کشت و تولید چای و همچنین جایگاه خاص چای در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی، ضرورت تدوین راهکار و ساختار مناسب برای صنعت چای ایران را دو چندان کرده است. از این رو در این تحقیق، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صنعت چای مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نبود دیدگاه مدیریت یکپارچه در زنجیره عرضه صنعت چای مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل تضعیف این صنعت بوده است. یافته‌های پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که ایجاد ساختارهای پشتیبان در بخش‌های مختلف زنجیره عرضه چای و حاکم شدن تفکر مدیریت یکپارچه و نقش دولت می‌تواند به عنوان عاملی در شکل‌گیری مکانیزم‌های تقویت کننده مزیت رقابتی صنعت چای مطرح شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Challenges and Strategies for Business Improvement of Iranian Tea Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Karim 1
  • Saeid Farahani Fard 2
  • Nasrin Borji 3
  • Mohammad Reza Karimfar 4
  • Ali Sardar Shahraki 5

1 Associate Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Associate Professor , Qom University, Qom, Iran

3 MA in Islamic economics

4 MSc in Strategic Management

5 Ph.D. student in agricultural economics, University of Sistan and Baluchestan.

چکیده [English]

Despite of innumerable potentials of Iran Tea Industry (ITI) it could not stabilized its production, commerce and processing position in global tea industry. There exist more than 60000 families that involve with ITI, therefore codification of ITI strategy and appropriate structure of it, is vital subject to study. The current study has determined weakness, opportunity, threat and strength of tea industry. According to the researches, integrated supply chain management perspective is the most important problem of ITI. The main factor is correct evaluation of inputs in production processing. Research results imply that employment of young and skilled forces with appropriate organizational formation from general director to gate keeper and use of advanced technologies in Iran tea industry can create marketing and opportunities for optimum and sustainable exploitation of natural resources. This study expresses three factors of promotion in ITI: support structures, Governing the integrated management thinking and role of government in ITI supply chain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges and Strategies
  • Business
  • Tea Industry
ابن علی؛ لطف الله و ابررجبی نسب، علی (1386). "موانع توسعه کارافرینی دانشگاهی (بخش کشاورزی)"، همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی، اسفند 86، سمنان، دانشگاه سمنان.
ادهم، سیدعلی (1383). "چای از نگاه کشاورزی، صنعت و بازرگانی در ایران و جهان"، انتشارات سخن گستر، مشهد.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث و حسن مرادی، نرگس (1389). "تاثیر حمایت های کارآفرینامه نظام آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری"، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره 25، 21-5.
دادورخانی، فضیله؛ رضوانی، محمدرضا؛ ایمنی قشلاق، سیاوش و بوذرجمهری، خدیجه (1390). "تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو)"، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 78، 196-169.
رضایی، مجید (1384). "آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار"، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 18، 63-88.
سالنامه آمار بازرگانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، 1393.
فراهانی فرد، سعید (1389). "اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام­ (اصول و مبانی)"، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران.
فراهانی فرد، سعید و صادقی، حسین (1385). "ساختار مالکیت و تأثیر آن بر بهره‌برداری از منابع طبیعی (بررسی تطبیقی)"، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، شماره 22، 156-131.
کریم کشته، محمد حسین و هاشمی دزفولی، سید ابوالحسن (1388). "نظرسنجی از روستاییان در مورد چالش‌های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق"، شهرستان اراک، روستا و توسعه، دوره 12،شماره 2، 178-155.
کیمیاگر، سید مسعود؛ باژن، مرجان و صمیمی، بیتا (1383). "بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تأثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران"، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 48، 182-167.
مصباحی مقدم، غلامرضا؛ موحدی بکنظر، مهدی و رضایی، محمد جواد (1389). "امکان‌سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی"، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 37، 5-28.