با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد شهری
بررسی تاثیر باز بود‌ن اقتصاد بر توسعه کشورهای د‌ر حال رشد اقتصادی

اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.66474.6647

چکیده
  رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل ...  بیشتر

ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده‌های تابلوئی پویا با روش GMM)

اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، ، صفحه 106-91

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.60733.6303

چکیده
  کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می‌باشد. لذا تمامی کشورها سعی می‌کنند در کنار سیاست‌های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق‌های بین‌المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری به‌ عمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام ...  بیشتر

رشد اقتصادی
سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1398، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.40935.4865

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص ...  بیشتر

بهره‌وری کل عوامل تولید
اندازه‌گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال‌های 1392-1354

ماندانا غفوری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی کاظمی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 31-44

چکیده
  پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال‌های 1354 تا 1392 می‌پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده‌های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ...  بیشتر

اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی بر فساد: مطالعه کشورهای در حال توسعه

پوریا اصفهانی

دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 157-170

چکیده
  فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا

میرناصر میرباقری هیر؛ فرزاد رحیم‌زاده؛ سید راشد صفوی

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 120-105

چکیده
  دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویت­های سیاست‌گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به‌عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده می­گردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از داده­های سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 ...  بیشتر

بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا)

سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 104-87

چکیده
  فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانال­های متفاوتی تحت تأثیر قرارمی­دهد. مهم‌ترین آن­ها از ناحیه­ی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانش­بنیانی اقتصاد می­تواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانش­بنیانی یک اقتصاد می‌تواند رابطه­ی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

زهرا افشاری؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ سیده نثار ابراهیمی

دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 50-37

چکیده
  اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی‌گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم‌ یافته دومرحله‌ای (GMM) در چارچوب داده‌های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه‌ یافته و 34 کشور درحال‌توسعه در بازه سال‌های 2009-1980 استفاده نموده‌ایم. ...  بیشتر