با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانال­های متفاوتی تحت تأثیر قرارمی­دهد. مهم‌ترین آن­ها از ناحیه­ی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانش­بنیانی اقتصاد می­تواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانش­بنیانی یک اقتصاد می‌تواند رابطه­ی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از داده­های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان­دهنده­ی سطح دانش­بنیانی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد­ اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)، در نمونه­ی 138­­تایی از کشورهای جهان و در دوره­ی زمانی 2011- ۲۰00 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته­بندی کشورها نشان می­دهد که در گروه­های با اقتصاد دانش­بنیان بالا، کنترل فساد مالی آثار مثبتی را بر رشد اقتصادی بر جای می­گذارد اما در گروه‌های با اقتصاد دانش­بنیان متوسط، کنترل فساد مالی باعث ایجاد محدودیت­هایی شده و باعث کاهش رشد اقتصادی می­شود. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست­های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری­که در گروه­های اول، پایداری در سیاست­های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه­های دوم این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge-Based Economy Index on the Relationship between Fiscal Corruption Perception and Economic Growth (Dynamic Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • Sohrab Delangizan 1
  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • Zeinab Khalvandi 2

چکیده [English]

Financial corruption affects on economy’s health via  different channels which the most important channel is distortions in the allocation of resources. On the other hand, the level of knowledge-based economy also can affect on behaviour of factors of production. An important question is whether the level of knowledge-based economy can affect the relationship between corruption and economic growth? This study investigates the effect of  financial corruption  on economic growth for 138 countries over the period 2000 - 2011 by using the consolidated corruption perception indicator, the level of knowledge based economy indicator and economic growth and a dynamic panel model which called Generalized method of moments (GMM). The results of classification of countries show that, in the groups with high knowledge-based economy indicator, control of financial corruption has positive impact on economic growth but in the groups with moderate knowledge-based economy indicator, control of corruption, has negative impact on economic growth. Also, the results show that in the first group of countries, stability of corruption control policies has a positive impact on economic growth but in the second group of countries, it has a negative effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • Economic Growth
  • Knowledge-Based Economy
  • dynamic panel data
  • GMM