با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، ، صفحه 104-89

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.51679.5685

چکیده
  مالیات اگرچه همواره به عنوان منبع اصلی برای تأمین مالی دولت‌ها مطرح بوده و ابزاری مؤثر برای دولت در جهت نیل به اهداف خود تلقی می‌شود اما از طرف دیگر این ابزار پر اهمیت باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد شده و در نتیجه موجب شکل‌گیری اختلافات گسترده در بین اقتصاددانان در زمینه نقش و اندازه دولت در اقتصاد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیردرآمدهای ...  بیشتر

ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

روح الله عبدخانی؛ سید نعمت الله موسوی؛ شراره مجدزاده طباطبایی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، ، صفحه 82-65

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.49195.5481

چکیده
  درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمد‌های دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل ...  بیشتر

الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده
تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم‌انباشتگی)

زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 157-182

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.4779

چکیده
  سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی‌در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می‌شود. میزان بدهی عمومی‌ و سیاست‌های ...  بیشتر