با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران


کسب عنوان نشریه برتر دانشگاه پیام نور در سال 1400

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی موفق به کسب عنوان "نشریه برتر دانشگاه پیام نور" در سال 1400 گردید.

این موفقیت را به همه همکاران، اعضاء محترم هیئت تحریریه و محققان ارجمند تبریک می گوئیم و از درگاه خداوند متعال سلامت و توفیق روزافزون و صادقانه به نظام جمهوری اسلامی ایران و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه پیام نور را از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

لینک درج خبر