بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مدرس دانشگاه

10.30473/egdr.2021.53605.5864

چکیده

هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) بود. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 4.5 درصد (18 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.
بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب خطی نمی‌تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت بخشی در رژیم های مختلف توضیح دهد.
بر اساس نتایج به‌دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت ها از رابطه‌ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به‌طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه‌ی آن در اکثر رژیم ها اثرات ضد تورمی دارد.
براساس نتایج حاصله، به نظر می رسد که رشد نقدینگی مهم ترین عامل تغییر رژیم در رابطه‌ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به‌حساب آید. سیاست گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم‌کرده یا کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship Between Inflation and Economic Growth and Government Spending Using the Soft Transition Regression (STR) Approach

نویسنده [English]

  • Babak Esmaeili
دکترای علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مدرس دانشگاه
چکیده [English]

This paper aims to study the non-linear and threshold effects of the macroeconomics variables on inflation in Iran's economy using the sequential seasonal periodic data from 1991 to 2018 based on the Soft Transition Regression (STR).
In the developed model, the cash growth was selected as threshold variable with the approximate sum of 6 percent (24 percent a year) as the threshold limit. The results show that the linear approximation cannot satisfactorily explain the non-linear effects of the oil incomes and other variables in different regimes. In other words, the sequential non-linear pattern, having considered the regime changes and the changing indices during time,
The results show that, depending on the regime conditions, other macro variables such as current expenditures, construction expenditures and economic growth exacerbate inflation. Moreover, in high regime, the price level deviation from the long-term balanced relation, is a very significant factor in inflation acceleration, to such extent that inflation exorbitantly reacts to this gap.
In different regimes the oil incomes have not had meaningful or significant effects on inflation, as it seems that the effect of this variable on inflation is controlled to a very great extent by other variables. The legislation authority, by controlling the cash growth and transferring it to the low growth regime, is able to abort or reduce the effect of many other variables such as current or construction expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Economic Growth
  • Government Spending
  • STR Model