دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رشد پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.30473/egdr.2021.59662.6247

امیرحسین غفاری نژاد؛ مجید مداح


بررسی ابعاد توسعه اقتصادی در ایران با استفاده از طراحی شاخص‌‌های ترکیبی: CIs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30473/egdr.2021.60455.6280

علی محمدی پور


بررسی اثر آزادسازی تجاری و تغییرات ساختاری بر بهره‌وری کل عوامل در کشورهای منتخب (2000-2018)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.59625.6246

یاسمن حکم اللهی؛ علی طیب نیا؛ محسن مهر آرا


اثر تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.60822.6308

مجاهد باباپور؛ عیسی علی او


بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران : رویکرد NARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.61025.6320

ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


اثر شوک‌های نااطمینانی درآمدهای نفتی بر بی ثباتی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت PVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.30473/egdr.2021.59972.6271

محمدحسن خیرآور؛ داود دانش جعفری؛ حمید ناظمان؛ جاوید بهرامی


اثرات مصرف سوخت‌های فسیلی، انتشار co2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.30473/egdr.2022.61155.6334

امیرعلی فرهنگ


تحلیل روابط علی و معلولی بین کارآفرینی ، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.30473/egdr.2021.58213.6166

لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی


ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده های تابلوئی پویا با روش GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.60733.6303

اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده


اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران با رویکرد بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.30473/egdr.2021.58993.6216

ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان


کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تاکید بر چرخه های تجاری ،نوسانهای نرخ ارز و سهام(مدل مارکوف سوئیچینگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30473/egdr.2022.62279.6419

ندا اسدالله زاده جعفری؛ بهار حافظی؛ سیدمحسن خلیفه سلطانی


برآورد نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در یک الگوی رشد درونزای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.30473/egdr.2022.62063.6403

میر ناصر میر باقری هیر؛ علی سلمانپور زنوز


بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.30473/egdr.2022.61355.6350

فرشته مجیدزاده؛ نظر دهمرده


انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی: تحلیلی فضایی در میان استان‏ های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.30473/egdr.2022.60860.6310

مصعب عبدالهی آرانی؛ نسرین منصوری؛ سیاوش جانی؛ نوشین آقایی


برآورد آستانه بهره‌وری کشورهای طرف‌ تجاری صادرات سیمان ایران با احتساب هزینه‌های نفوذ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.30473/egdr.2022.62403.6427

عاطفه احمدی؛ احمد صلاح منش؛ حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری


اثر شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران : رهیافت TVP-FAVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.30473/egdr.2021.61614.6374

عاطفه اله وردی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی


بررسی رابطه بین ریسک‌ها و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1398 با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30473/egdr.2022.62312.6422

مصطفی امیدعلی؛ محمد حسن فطرس؛ علی اکبر قلی زاده


بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز: رویکرد ARDL-PMG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30473/egdr.2022.63084.6468

ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی، مطالعه استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30473/egdr.2022.56403.6407

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ محبوبه دلفان؛ وحید شقاقی شهری


کاربرد رویکرد فازی در اندازه گیری فقر در ابران :استفاده از معیار نابرابری بن فرونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.30473/egdr.2022.63156.6472

حسن اعمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


بررسی واکنش شاخص رفاه کل به شوک متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30473/egdr.2022.61534.6364

مینا صابرماهانی؛ رضا زینل زاده؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی


روابط و نحوه اثرپذیری متقابل معنویت و رشد اقتصادی در ادبیات سرمایه‌داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.30473/egdr.2022.63932.6510

جواد ارباب؛ سید رضا حسینی


بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی واشتغال ( الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا-DCGE )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30473/egdr.2022.65102.6568

محمد حسین رستمیان؛ احمد صلاح منش؛ مسعود خدا پناه؛ بهروز صادقی عمروآبادی