دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.49048.5458

ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی


2. بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.30473/egdr.2019.49749.5516

سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد


3. بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.30473/egdr.2020.51679.5685

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


4. تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

10.30473/egdr.2020.52276.5753

عباس شاکری؛ رضا زمانی؛ هادی ورتابیان کاشانی


5. اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.30473/egdr.2020.54373.5927

منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی


6. تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30473/egdr.2021.43045.5928

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه صفات؛ علی مرادی


7. بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.30473/egdr.2021.57270.6118

فریبا مهری تلیابی؛ محمد حسن فطرس؛ محمد مولائی؛ سیداحسان حسینی روست


8. بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.30473/egdr.2020.49586.5499

فیروز فلاحی؛ محسن پورعبادالهان؛ سید کمال صادقی؛ توحید شکری


9. تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30473/egdr.2021.57046.6112

مریم رمضانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ مژگان معلمی؛ علی رضا شریف مقدسی


10. تحلیل روابط علی و معلولی بین کارآفرینی ، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.30473/egdr.2021.58213.6166

لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی


11. بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30473/egdr.2021.57772.6148

محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی


12. تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30473/egdr.2021.58113.6162

آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی


13. بررسی پیوند آموزش با سایر بخش‌های اقتصادی ایران در مقایسه با سنگاپور با رویکرد بردار ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.30473/egdr.2021.57996.6155

یعقوب اندایش؛ حسن فرازمند؛ فاطمه حمیدی


14. اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.30473/egdr.2021.56261.6064

سید حسین فاطمی نسب؛ قدرت اله امام وردی؛ زهره حاجیها؛ علی باغانی


15. تحلیل تأثیر سیاست های مالی توزیعی بین نسلی بر رشد سرمایه در ایران در چارچوب الگوی نسل های تداخلی (OLG)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30473/egdr.2021.58146.6164

محمد واعظ برزانی؛ محمد محمدی مطلق


16. رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رشد پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.30473/egdr.2021.59662.6247

امیرحسین غفاری نژاد؛ مجید مداح


17. بررسی ابعاد توسعه اقتصادی در ایران با استفاده از طراحی شاخص‌‌های ترکیبی: CIs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30473/egdr.2021.60455.6280

علی محمدی پور


18. بررسی اثر آزادسازی تجاری و تغییرات ساختاری بر بهره‌وری کل عوامل در کشورهای منتخب (2000-2018)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.59625.6246

یاسمن حکم اللهی؛ علی طیب نیا؛ محسن مهر آرا


19. اثر تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.60822.6308

مجاهد باباپور؛ عیسی علی او


20. بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران : رویکرد NARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.61025.6320

ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


21. اثر شوک‌های نااطمینانی درآمدهای نفتی بر بی ثباتی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت PVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.30473/egdr.2021.59972.6271

محمدحسن خیرآور؛ داود دانش جعفری؛ حمید ناظمان؛ جاوید بهرامی


22. ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده های تابلوئی پویا با روش GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.30473/egdr.2021.60733.6303

اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده


23. اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران با رویکرد بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.30473/egdr.2021.58993.6216

ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان


24. اثر شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران : رهیافت TVP-FAVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.30473/egdr.2021.61614.6374

عاطفه اله وردی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی


25. اثرات مصرف سوخت‌های فسیلی، انتشار co2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.30473/egdr.2022.61155.6334

امیرعلی فرهنگ