با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ریسک نرخ ارز و صادرات غیر نفتی در ایران

مهدی نوری؛ حامد نویدی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 70-59

چکیده
  در ایران گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهکاری برای توسعه‌ی اقتصادی کشور شناخته شده است؛ از این رو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت می­یابد. از جمله عوامل موثر بر صادرات می­توان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات   غیرمنتظره­ی آن اشاره کرد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک ...  بیشتر

اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران

دکتر سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ محمدرضا عبداللهی

دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 90-81

چکیده
  این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می‏کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره‏های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه‏گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با ...  بیشتر