با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در ایران گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهکاری برای توسعه‌ی اقتصادی کشور شناخته شده است؛ از این رو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت می­یابد. از جمله عوامل موثر بر صادرات می­توان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات   غیرمنتظره­ی آن اشاره کرد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده­های غیرجمعی مربوط به سیزده کشور طرف تجاری ایران در طی سال­های 1389-1364 و همچنین کاربرد رهیافت داده­های پنل به بررسی این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر این، به منظور افزایش دقت مطالعه از هفت معیار متفاوت جهت سنجش نوسانات نرخ ارز استفاده شده و نتایج هر یک در مدل­های کوتاه­مدت، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که ریسک نرخ ارز در کوتاه­مدت دارای تاثیری مثبت و معنی­دار بر صادرات غیرنفتی در ایران است. این نتیجه را می­توان به ماهیت مثبت نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت داد به طوری ­که این امر باعث تغییر انتظارات کارگزاران اقتصادی به خصوص صادرکنندگان در رابطه با بهبود هرچند اندک روند کلی نرخ ارز واقعی در آینده می­گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Exchange Rate Risk and Non-Oil Export in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nouri 1
  • Hamed Navidi 2

چکیده [English]

Expanding non-oil export to get rid of one-product economy has been known as a solution for economic development inIran. Hence, it is necessary to study factors affecting this economic variable. The exchange rate and risk associated with its unexpected volatilities can be noted as the factors affecting export. On this basis, this research aims to investigate the effect of real exchange rate risk onIran’s non-oil export. To do this, the disaggregate data belonging to 13Iran’s trading partners over the period of 1985-2010 was used. The panel data approach was also utilized in the analysis process. Furthermore, to more accurate investigate of this subject, 7 alternative criteria were used to assess the volatility of real exchange rate. The results indicated that the exchange rate risk has a positive and significant effect onIran’s non-oil export in the short-run. This result could be attributed to the positive nature of exchange rate volatility in Iran so that this matter could change the expectations of economic agents, especially exporters, to improve the general trend of real exchange rate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • Exchange Rate Risk
  • Panel Data
  • DOLS