با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
کشورهای صادر کننده نفت
تعیین اندازه بهینه آستانه‌ای دولت و بهره‌وری آن با استفاده از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای در کشورهای منتخب اوپک

محمد سخنور

دوره 8، شماره 32 ، مهر 1397، ، صفحه 124-111

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.4544

چکیده
  در این مقاله بهره‌وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانه‌ای دولت تعیین می‌شود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درون‌زای بارو استفاده می‌شود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای استفاده می‌شود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولت‌های ...  بیشتر

استفاده از تحلیل پوششی داده‏های پنجره‏ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران

محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 182-145

چکیده
  روند کارایی شرکت‏های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده‏های پنجره‎ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن‌ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی می‏شود و عوامل محیطی و ساختاری مؤثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت‏ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم‏بندی ...  بیشتر