با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

هادی غفاری؛ علی یونسی؛ آتنا عابدینی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 54-37

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی، عدم استفاده بهینه از عوامل تولید به‌ویژه زمین و آب است که با مسئله خرد بودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره‌برداران در ارتباط می‌باشد. برای حل این چالش در کشورهای مختلف از سیاست‌های یکپارچه سازی اراضی به عنوان یک راه‌حل منطقی و قابل اجرا استفاده شده است. هدف ...  بیشتر

تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران

زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان

دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 24-13

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران (90-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتبارات اعطایی در هر سه زیربخش، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری بخش ...  بیشتر

بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی

دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 56-41

چکیده
  مطالعات تجربی نشان می­دهد که پول در کوتاه­مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال­های انتقال سیاست­ پولی و ویژگی­های خاص بخش­های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش­ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت‌برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار ...  بیشتر