با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
کشورهای صادر کننده نفت
تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ارتباط بین اقتصاد کلان و نظام بانکی در اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران) با رویکرد خودرگرسیون برداری- مارکوف سوییچینگ

ریحانه لاریجانی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور

دوره 14، شماره 53 ، دی 1402، ، صفحه 52-31

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.66116.6631

چکیده
  این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود‌رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از ...  بیشتر

اقتصاد کلان
بررسی ارتباط بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص‌های سرریز

لیلا غلامی حیدریانی؛ رضا رنج پور؛ فیروز فلاحی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 130-109

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.47932.5322

چکیده
  در این مقاله روابط پویای بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار می‌گیرد. واکنش‌های پویا بین چرخه‌های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه‌های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده‌های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت ...  بیشتر