با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد کلان
ارزیابی تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران

فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.32542.4334

چکیده
  یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو ...  بیشتر