با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی عوامل موثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب اسلامی با تاکید بر جهانی شدن و رشد اقتصادی

سیداحسان حسینی‌دوست؛ حمید سپهردوست؛ فرشید مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2024.68590.6753

چکیده
  به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در ...  بیشتر

تأثیر بهره‌وری علمی بر رشد صادرات مبتنی بر فناوری برتر

حمید سپهردوست؛ محسن تارتار؛ راضیه داوری کیش

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 116-97

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.50391.5582

چکیده
  صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به‏شدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره‌وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می‏آورد بنابراین جهت توسعه‌بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک‌محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال ‌توسعه، ...  بیشتر

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکاف درآمدی خانوارهای روستایی در ایران

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه

دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 70-57

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش توسعه زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولیدات دانش بنیان کشاورزی در فراهم‏آوری عدالت اقتصادی از طریق توزیع درآمد مناسب در مناطق روستایی کشور است. برای این منظور از عوامل مهم و بنیادی تأثیر‏گذار نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ بیکاری و شهرنشینی بر متغیر توزیع ...  بیشتر