با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی

فرهاد خداداد کاشی؛ خلیل حیدری

دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 133-113

چکیده
  نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه¬ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است. همچنین توسعه آموزش و افزایش رفاه اجتماعی مسئله با اهمیتی است که در بسیاری از قوانین الزام¬آور جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه شده است. بسیاری از ...  بیشتر