با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اثر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری

کمیل طیبی؛ بهاره ملکی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 36-11

چکیده
  این تحقیق اثرات ناشی از باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال‏های 2006-1990 مورد بررسی قرار می‎دهد. الگوی اقتصاد‎سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. ...  بیشتر

اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی

دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 94-71

چکیده
  جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می‌شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از ...  بیشتر