با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران (رهیافت علّیت گرنجر، تودا و یاماماتو و داده‌های تابلویی پویا)

محمدعلی مولایی؛ علی دهقانی؛ سمانه حسین‌زاده

دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 40-25

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در 203 بنگاه بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران با استفاده از علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو و داده‌های تابلویی پویا در دوره 88-1374 می‌باشد. نتایج مدل نشان می‌دهد که بین متغیرهای ارزش تولیدات و انرژی مصرفی در این بنگاه‌ها، یک رابطه علّی یک طرفه از سوی انرژی مصرفی ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران (رویکرد غیر‎خطیLSTAR)

محمد علی مولایی؛ علی دهقانی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 74-55

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه‎های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران می‎باشد. در حالی‎که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه می‎گیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده‎اند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیر‎خطی نتیجه‎گیری شده است. این مطالعه با استفاده ...  بیشتر