با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد

دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 74-57

چکیده
  آسیب‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین پیامد جنبی منفی مؤثر بر رفاه جامعه شناخته می‌شود. انتشار آلودگی همراه با افزایش فعالیت‌های اقتصادی، تأثیر مثبت افزایش تولید و رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. از این‌رو دغدغه سیاست­گزاران اقتصادی در تدوین برنامه­های اقتصادی، کنترل آسیب­های ...  بیشتر