با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
برآورد نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در یک الگوی رشد درون‌زا

میر ناصر میر باقری هیر؛ علی سلمان پور زنوز

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، ، صفحه 148-123

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.62063.6403

چکیده
  مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین ابزارهای دولت در جهت کاهش آلودگی و افزایش رفاه جامعه می‌باشد. مالیات مستقیم زیست محیطی یا مالیات پیگویی با اثرگذاری بر منافع تولیدکنندگانی که محیط زیست را آلوده می‌کنند درصدد وضع مالیات بر تولیدات آلاینده به منظور کاهش آلودگی می‌باشند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی ...  بیشتر

بررسی تأثیر شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

علی محمدی پور؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1400، ، صفحه 104-85

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.52093.5730

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه‌ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش‌های خانوار، بنگاه‌ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ...  بیشتر