با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 مربی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی ازمؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه­ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می­باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس می­شود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه­های اسلام می­تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه­ الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح می­شود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل می­گردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل می­شود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام می­گیرد. پس از ارائه تحلیل­های فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزه­های اسلام تکرار می­شود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش "اسنادی" و در قسمت تجزیه و تحلیل روش "تحلیل محتوا" است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزه­های اسلام سازگاری نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Level of Consistency between Neoclassic and Islamic Paradigms in Economic Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vaez Borzani Vaez Borzani 1
  • Mohammad Hasan Moshref Javadi 2
  • Azam Koohi Esfahani 3

1 Associate Professor of Economics, Isfahan University

2 Faculty Member of Economics, Isfahan University

3 MA in Economics, Asharfi Esfahani University

چکیده [English]

Each country would follow an economic paradigm which is constructed on ethical values and epistemological foundations. Taking lessons from existing vast amount of theoretical and empirical researches in neoclassic paradigm and taking views on consistency of it with Islamic doctrine can appear as a road map to catch Iran an economic development.
In this paper, the consistency between Neoclassic and Islamic Paradigms in three fields - implicit assumptions, explicit assumptions, and development mechanisms- have been compared by the use of content analysis method.               
The results show that, against specific aspects, there is no basic consistency between Neoclassic and Islamic Paradigms..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm
  • Development
  • Economic Development
  • Islamic Doctrine