با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد،واحد بندرعباس ،دانشگاه ازاد اسلامی ،بندرعباس ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می‌دهد که مدیریت شرایط تحریم‌ها و پیاده‌سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه‌های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه‌های چهارم و سوم بعنوان موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین برنامه‌های پنجم و اول با ضعیف‌ترین عملکرد، متمایز گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of macro indicators on Iran's economic growth

نویسندگان [English]

  • . .. 1
  • . . 2

1 ..

2 ...

چکیده [English]

One of the characteristics of developed countries is the existence of efficient markets and financial institutions, which, while playing an important role in the economy of these countries, are also the basis for the economic growth and development of these countries. Today, in different countries, many indicators are prepared by different statistical and scientific authorities such as government organizations, international organizations, universities and other centers in different fields and are made available to the public. Investigating the economic trends of countries helps traders. In this research, we have examined the impact of macro indicators on Iran's economic growth. The results show that the management of sanctions conditions and the consistent implementation of the resistance economy strategy during the beginning of the sixth plan strengthened the mentioned index, so that the average NSED has increased to the level between the second and third plans, according to the results of the analysis. Sensitivity, the fourth and third programs have been distinguished as the most successful development programs, as well as the fifth and first programs with the weakest performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Indicators
  • Economic