با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش  در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت پذیری محصولات  صنعت لاستیک است.
 به طور کلی برای بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری محصولات مجتمع صنایع لاستیک یزد از مفهوم مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی استفاده شده است.
نتایج نشان دهنده وجود توان رقابت هزینه­ای در کارخانجات رادیال و تیوب پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده است و با اجرای این قانون محصولات تیوب توان رقابتی خود را حفظ کرده اما محصولات رادیال توان رقابتی خود را از دست داده اند.  ولی محصولات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی قبل و بعد از اجرای این قانون می باشد. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت به­عمل می آید، حمایت­ها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمی­گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Removal of Energy Subsidies on Iran's Rubber Industry Competitiveness (Case Study: Yazd Rubber Industries Complex)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Nasrollahi 1
  • Reza Hosseiny 2

1  Assistant Professor, Isfahan University

2 M.A. Student, Isfahan University

چکیده [English]

One of the industries which may affect the law enforcement of subsidies targeting is rubber industries. One of the factors affecting product’s cost price is energy price and because product's cost price is the source of competitiveness for an industry in market so this research analyzes the effects of this law on competitiveness of the rubber industry's products.
Generally, the concepts of competitive advantage and coefficients protection are used to analyze the effect of removal energy subsidies on competitiveness of  Yazd rubber industry complex's products.
The results indicate the existence of competitive cost in Radial and Tube factories before removal energy subsidies. After removal energy subsidies Tube's products maintained their competitive advantage but Radial's products have lost their competitive advantage. Bios products don’t have competitive advantage before and after removal energy subsidies.
However, the Bios products are strongly supported and Radial's support is negligible and Tube productions are not protected at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidies
  • Competitiveness
  • Support Coefficients
  • Competitive advantage