با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظه­ای برای بانک­ها و بنگاه­های اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرم­های مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل دارایی­ها حساس می­باشد. علاوه بر این ساختار بانک­ها به شدت تحت کنترل و مقررات می­باشد.
در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانک­های ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل­های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان­دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم­های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. هم­چنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می­کند.
هم­چنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می­باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship between Bank Capital and Profitability

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Seyed Noorani 1
  • Hossien Amiri 2
  • Adel Mohammadiyan 2

1 Associate Professor of Economics

2 Ph.D. Student of Economics

چکیده [English]

In this article, the relationship between capital structure and return on equity is examined. The relationship between capital structure and return on equity is of considerable importance to all firms and banks. The banking industry is especially sensitive to changes in financial leverage due to their low level of equity capital to total assets.
This paper surveys the relationship between capital structure and return on equity. The results show that there is a positive relationship between financial leverage and the return on equity.  The analysis is extended to determine the relationship between return on assets and equity capital. The evidence supports the hypothesis that there is a positive relationship between equity capital and return on assets.
The result of article showed that there is a positive relationship between profitability and debt ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Capital Profitability
  • Capital Structure
  • Return on Assets
  • Return on Equity