با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور، ایران، تهران

2 عضو علمی/دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور

چکیده

در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه‌گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص‌های فقر محاسبه می‌شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می‌شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود.
در این مقاله با استفاده از داده‌های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال‌های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود.
نتایج نشان می‌دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه‌ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره‌گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of Fuzzy Approach to Measuring Poverty in Iran: Using Bonferroni's Inequality Measure

نویسندگان [English]

  • hasan aama bandograee 1
  • Farhad kashi 2
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 3

2 academic member/PNU

3 Faculty member, Payame Noor University

چکیده [English]

In various studies, to evaluate and measure the poverty, based on the poverty line, the poor are divided into the poor and non-poor and based on the data of the poor households, different indeces of poverty are calculated. Since the rate of poverty varies, the effect of each poor individual on the society varies as well. In this study, the size of poverty in Iran is measured by Fuzzy Membership Function. In the current study, using the raw data, the household income of the Iranian Sensus Beauro, from 1385 to 1397 is calculated using the index of age poverty by Gini coefficient and Bonferonie standard, in classic and fuzzy modes of poverty size.
The results show that using the fuzzy logic has a significant effect on poverty size so that in the classic mode, it is significantly less than that of the fuzzy mode. The results also suggest that in both the classic and the fuzzy ways, using the Bonferonie standard instead of Gini Coefficient causes the rise of poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic Indices of Bonferroni inequality
  • Age poverty index
  • Poverty measurement