با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش‌های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش‌های تخصیص منابع (عقود مبادله‌ای، مشارکتی و قرض‌الحسنه)، امکان‌سنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار می‌دهد. علاوه بر این، مزیت‌ها و چالش‌های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش می‌کند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه‌کارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافته‌های این تحقیق که بر اساس تحلیل‌های نظری بدست آمده‌اند، نشان می‌دهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Waqf as a Source for Islamic Micro Finance: Presenting a Model for Establishment of Waqf-based Micro Finance Institutions in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mesbahi Moghadam 1
  • Hossein Meisami 2
  • Mohsen Abdollahi 2
  • Mehdi Ghaemi Asl

چکیده [English]

Introducing Waqf as an Islamic economic institution, this paper proposes a native model for the establishment of micro finance institutes in Iran and highlights the financing sources and allocation ways for them. In addition, it examines the Fiqh economic establishment possibility of such institutions in the country. After all, the characteristics and potencies of such Islamic micro finance institutions are evaluated and some lights are shed on the probable challenges they might face and solutions are looked for these challenges. The findings of this study, which are based upon theoretical analyses, show that the institution of Waqf in Islamic economic system has the Fiqh economic potential to be used as a financial source for Islamic micro finance institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Microfinance
  • waqf
  • Islamic Economic System
  • Iran
  • Ghard-Alhasan