با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، تهران، ایران

4 استادیار علوم اقتصادی، پژوشکده پولی و بانکی، تهران، ایران

چکیده

با وقوع بحران‌های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران‌ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه‌گیری این بحران‌ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره‌وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی‌سازی بحران‌های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این‌رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر متغیر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره‌گیری از استنباط بیزی در مدل‌های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون‌زای نسل دوم بر بهره‌وری کل عوامل تولید و تعیین‌کننده‌های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه‌ای استرس مالی روی انباشت هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه‌گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته‌های این پژوهش از ضرورت اندازه‌گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی کلان و برنامه‌ریزی طولانی‌مدت برای ارتقا بهره‌وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Systemic Stress on Total Factor Productivity of Iran's Economy with Bayesian Approach

نویسندگان [English]

  • samineh qasemifar 1
  • Abolfazl Shahabadi 2
  • shamsolah shirinbakhsh 3
  • mirhosien mousavi 3
  • azam ahmadyan 4

1 PHD Candidate of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Economics, Monetary and Banking Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the occurrence of major global financial crises and the strong spread of these crises in the economies of other countries, the importance of identifying and measuring these crises and examining their effects on economic growth and especially the total factor productivity has become more apparent. In this study, in order to quantify financial crises, following the basic portfolio theory approach, a systemic stress index has been designed for the Iranian economy during the period 2008-2019. Therefore, the purpose of this study is not only to identify the financial stress index of the Iranian economy, but also to examine whether financial stress can have irreversible effects on the total factor productivity. In this study, using Bayesian inference in vector autoregression models, the effects of financial stress on The format of two endogenous growth models of the second generation on the total factor productivity and its determinants has been analyzed. The results of the study show that in addition to the effects of financial stress shock on the factor total productivity is negative but also associated with relative durability, the effects of financial stress shocks on the accumulation of domestic R&D costs, investment intensity Physically, financial development and human capital is also negative and associated with relative longevity. The findings of this study support the need to measure and in terms of financial stress index in macro policy decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Stress Index
  • Total Factor Productivity
  • Accumulation of R&D Costs
  • Financial Development
  • Human Capital