با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه یزد

چکیده

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند. دسته‌ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسب و کار شناخته می‌شود. اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه‌های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته به طوری‌که بخشی از اهداف و سیاست‌گزاری‌های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص می‌یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی، این مطالعه سعی نموده است اولویت‌های بهبود سهولت کسب و کار جهت رشد اقتصادی را در دو منطقه اقتصادی جهان یعنی کشورهای اسلامی منطقه منا و منطقه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. این پژوهش تأثیر مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار؛ یعنی شاخص‌های سهولت شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی واجرای قراردادها را در دو منطقه مذکور طی دوره 1386 تا 1391با استفاده از روش رگرسیونی داده‌های تابلویی ارزیابی می‌نماید. با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین وضعیت نسبتاً مطلوب فضای کسب و کار در منطقه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، لازم است کشورهای اسلامی منطقه منا برای بهبود در فضای کسب و کار شاخص‌های تجارت فرامرزی و اخذ اعتبار را در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی خود مورد توجه ویژه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Doing Business for Growth; a Comparative Study between the Islamic Countries in MENA and the Countries of OECD

نویسندگان [English]

  • Seyed Nezamuddin Makiyan 1
  • Mehdi Emami Meybodi 2
  • Samaneh Eshraty 3
  • Zohreh Ahmadi 3

چکیده [English]

Many factors affect on the performance of economic activities. Some of these factors are out of the control which areknown in economic literature as Doing Business. Although this concept was used in economic history thought, but from the 1990s the literature of doing business has been concerned by governments and international economic institutions. This study aims to investigate andcompare the most important factors, i.e.: starting a business, getting credit, protecting investors, paying taxes, trading across borders and enforcing contracts which improve the environment of doing business for growth.We examine such a factorsbetween MENA Islamic countries and the countries of OECD in the period of 2007-2012. The method which is used, is panel data regression analyses. Results indicate that the Islamic countries must have more attention to the factors of trading across borders and getting credit for improvement of ease of doing business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doing Business
  • MENA Islamic Countries
  • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)