با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره‌گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل‌سازی می‌شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه‌های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به‌ دست می‌آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده‌آل مشخص گردد. مهم‌ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می‌باشند:
1- متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده‌آل را نشان می‌دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی‌اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که واقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی و تعهد به اجرای برنامه‌های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Electricity Generation Trends: Deviation from Optimal Scenario

نویسندگان [English]

  • Davood Manzoor 1
  • Vahid Aryanpur 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, Imam Sadigh University, Tehran, Iran

2 M.A. in Energy, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper mainly focuses on the development of electricity supply system in Iran. A bottom-up energy system model is employed to identify the optimal generation mix. The model minimizes the total system costs using linear mix-integer programming under a set of technical, economic and environmental constraints. Then, the optimal generation mix is compared with the actual transition pathway during the planning horizon. The comparison of historical development trend with the optimal scenario (model results) indicates that: 1- The average efficiency of thermal power plants is 4.5 percent lower than the optimal conditions, 2- Optimal pathway could save 90 billion cubic meters of natural gas and prevent CO2 emissions of 400 million tonnes over the study period, and 3- The annual additional costs of $630 million was imposed due to lack of funding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity Generation
  • Optimal Development
  • MESSAGE Model
  • Fuel Consumption
  • CO2 Emissions
احمدیان، مجید؛ عبدلی، قهرمان؛ جبل‌عاملی، فرخنده؛ شعبان‌خواه، محمود و خراسانی، سیدعادل (1396). "اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 28-17.
تکلیف، عاطفه؛ محمدی، تیمور و بختیار، محسن (1395). "گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7،‌ شماره 25، 158-143.
دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو (1390). "گزارش فاز دوم پروژه تهیه و تدوین اطلاعات فنی و اقتصادی فناوری‌های سیستم عرضه زغال‌سنگ". تهران، وزارت نیرو.
دفتر برنامه‌ریزی انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو (1382). "برنامه 25 ساله توسعه بهینه بخش برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بر اساس نتایج مدل‌های عصام و ایفوم". تهران، وزارت نیرو.
شرکت مادر تخصصی توانیر (1393). "چهل و هفت سال صنعت برق ایران در آئینه آمار (1392- 1346)". تهران، توانیر.
شرکت مادر تخصصی توانیر (1394). "آمار تفصیلی صنعت برق ایران، ویژه تولید در سال 1393". تهران، توانیر.
شفیعی، احسان و آریان‌پور، وحید. (1390). "مدل‌سازی سیستم عرضه برق کشور در سناریوهای مختلف". تهران، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی، وزارت نیرو.
محمدی، تیمور؛ تکلیف، عاطفه و بختیار، محسن (1394). "تحلیل ظرفیت بهینه نیروگاهی در ایران و بررسی اثرات صرفه‌جویی مصرف انرژی برآن". مجله پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، دوره 2،‌ شماره 1، 137-109.
منظور، داوود؛ فرمد، مجید؛ آریان‌پور، وحید و شفیعی، احسان‌الدین (1393). "ارزیابی ترکیب بهینه نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست محیطی". مجله محیط شناسی، دوره 40، شماره 2، 430-415.
وزارت نیرو، معاونت انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی (1375). "پارامترهای ورودی مدل EFOM-ENV". تهران، وزارت نیرو.
وزارت نیرو، معاونت انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی (1380). "گزارش برنامه 25 سال توسعه بهینه بخش برق و انرژی‌های تجدیدپذیر". تهران، وزارت نیرو.
وزارت نیرو، معاونت برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی (1395). ترازنامه انرژی سال 1393. تهران، وزارت نیرو. 
Arantegui Roberto, L., Amulf, J. W., Marika, V., Bergur, S. & Davide, M. (2014). “Energy Technology Reference Indicator Projections for 2010-2050”. Joint Research Center (JRC), Publications office of the European Union.
Ari, I. & Koksal, M. A. (2011). “Carbon Dioxide Emission from the Turkish Electricity Sector and its Mitigation Options”. Energy Policy, 39, 6120–6135.
Aryanpur, V. & Shafiei, E. (2015). “Optimal Deployment of Renewable Electricity Technologies in Iran and their Implications for Emissions Reductions”. Energy, 91, 882-893.
Chaivongvilan, S. & Sharma, D. (2010). “A Comprehensive Framework for Analysing Long-term Energy Scenarios for Thailand”. International Energy Journal, 11, 193-202.
Chiodi, A., Gargiulo, M., Rogan, F., Deane, J. P., Lavigne, D., Rout, U. K. & Gallachoir, B. (2013). “Modelling the Impacts of Challenging 2050 European Climate Mitigation Targets on Ireland’s Energy System”. Energy Policy, 53, 169–189.
Dagher, L. & Ruble, I. (2011). “Modeling Lebanon’s Electricity Sector: Alternative Scenarios and their Implications”. Energy, 36, 4315–4326.
Fairuz, S., Sulaiman, M., Lim, C. H., Mat, S., Ali, B., Saadatian, O., Ruslan, M. H., Salleh, E. & Sopian, K. (2013). “Long Term Strategy for Electricity Generationin Peninsular Malaysia – Analysis of Cost and Carbon Foot Print Using MESSAGE”. Energy Policy, 62, 493–502.
Farooq, M. K., Kumar, S. & Shrestha, M. (2013). “Energy, Environmental and Economic Effects of Renewable Portfolio Standards (RPS) in a Developing Country”. Energy Policy, 62, 989–1001.
International Atomic Energy Agency. (2007). “User's Manual of MESSAGE”. Austria: IAEA.
International Energy Agency and Nuclear Energy Agency. (2010). “Projected Costs of Generating Electricity”. Paris: IEA-NEA.
International Energy Agency. (2012b). “Policy Options for Low Carbon Power Generation in China: Designing an Emissions Trading System for China’s Electricity Sector”. Paris: IEA.
International Energy Agency. (2015a). “CO2 Emissions from Fuel Combustion”. Paris: IEA.
IPCC. (2006). “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”. Available from:http://www.ipccnggip. iges.or.jp/public/2006gl/index.html [Accessed 4 May 2015].
Lucena, A. F., Schaeffer, R. & Szklo, A. S. (2010). “Least-Cost Adaptation Options for Global Climate Change Impacts on the Brazilian Electric Power System”. Global Environmental Change, 20, 342–350.
Mallah, S. & Bansal, N. K. (2010). “Renewable Energy for Sustainable Electrical Energy System in India”. Energy Policy, 38, 3933–3942.
Mondal, M., Denich. M. & Vlek, P. (2010). “The Future Choice of Technologies and Co-Benefits of CO2 Emission Reduction in Bangladesh Power Sector”. Energy, 35, 4902–4909.
Park, N. B., Yun, S. J. & Jeon, E. C. (2013). “An Analysis of Long-Term Scenarios for the Transition to Renewable Energy in the Korean Electricity Sector”. Energy Policy, 52, 288–296.
Pregger, T., Nitsch, J. & Naegler, T. (2013). “Long-Term Scenarios and Strategies for the Deployment of Renewable Energies in Germany”. Energy Policy, 59, 350–360.
The World Bank. (2015). “Pricing Carbon”. [Accessed 15 August 2015], Avaiable from: http://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon
U.S. Energy Information Administration, Office of Integrated and International Energy Analysis (2015a). “Annual Energy Outlook 2015 with Projection to 2040”. Washington: DOE.
U.S. Energy Information Administration. [Accessed 22 June 2015b], Avaiable from: http://www. eia. gov/ tools/ models/ timeseries. cfm, http://www .eia.gov/ naturalgas/ data. cfm# prices.