با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه‌یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه‌یافته،  طی سال­های 2011-1982 پرداخته­ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده­های تابلویی، متشکل از میانگین­های پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم‌یافته­ی سیستمی صورت گرفته است.
نتایج برآوردها نشان می­دهد که توسعه مالی نقش تعیین‌کننده­ای در تحت‌تأثیر قرار دادن کارایی سرمایه­گذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می­کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر‌نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایه­گذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایین­تری داشته است. از این رو به نظر می­رسد در این کشورها سرمایه­گذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه‌یافته­ای باشد که از سرمایه‌گذاری در طرح­های با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه‌یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Resources Curse Phenomena on Financial Development and Economic Growth: A Dynamic Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Zivar Asadi 1
  • Javid Bahrami 2
  • Reza Talebloo 3

چکیده [English]

This paper evaluates the role played by financial development in economic growth, and also, the effect of economic growth on financial development of thirty six oil vis-à-vis nonoil economies during 1982-2011. Based on a panel of 5- years averages, we apply System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) to estimate the dynamic equations.
    The estimation results show that financial development plays a crucial role in the efficiency of investment, and thus, in performance of those economies. However the quality of financial institutions varies significantly between oil and nonoil countries.
    Another important result is that, despite of relatively high level of investment in oil economies, the quality of investment is really poor. This suggests that it is not the level of investment on its own but the quality of investment which is important. The high level of investment should be accompanied by a well developed financial system which channels financial resources away from less production projects. We also find that, the positive effect of per capita income on financial development is smaller in oil economies, and that, the real exchange rate is among the determinants of financial development in those economies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • financial development
  • Investment
  • Resource Curse
  • System GMM (Generalized Method of Moment) Estimator