با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش‌های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده‌ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه‌های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی و فراوانی نهاده‌ها و منابع اولیه تولید، از تخصص‌های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین‌المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می‌شود که به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر  منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن  در بی‌ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می‌شود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمد‌های حاصل از  صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی می‌شود  زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی‌ثباتی می‌توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش‌هایی که اثرا‌ت جانبی کمتری به  همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلو‌گیری و یا محدود نمود.  لذا با بهره‌گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی  مدلی را برای پیش‌بینی بی‌ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می‌دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیش‌بینی بی‌ثباتی صادرات از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Instability of Export and Economic Growth in Iran: Estimation and Predication from the Perspective of GMDH Neural Network

نویسندگان [English]

  • Jahangir Biyabani 1
  • Asghar Abolhassani Hastiyani 1
  • Bita Shayegani 1
  • Mahdi Haghgou 2

چکیده [English]

The important role of export in economic growth and development and its impact on different economic sectors constitute a broad and significant issue upon which a large number of economists have been concentrating their minds, and has even branched out extensively into other scientific fields. In this regard, developing countries benefit from potential endowments due to relative advantages and huge amount of resources and have expertise in raw materials production and international specialization has led these countries to be dependent on raw materials export earnings. Likewise, considering that export's commodity prices are unpredictable, their fluctuations lead to export earnings be violated. Consequently, the economy as a whole would negatively or positively be affected and these result in instability of economic growth. For this purpose, this study aims at investigation of relationship between export earnings' volatilities and economic growth. Therefore, using estimation of St. Louis growth model over period 1976-2010, and Auto-Regression Distributed Lags (ARDL), effects of export earnings' volatilities on economic growth was evaluated. The findings of this study indicate significant negative impact of export earnings' volatilities on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Instability
  • Economic Growth
  • GMDH
  • Ieural Network
  • instability index